Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. Δ1/Γ.Π.οικ.28953/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 7.5.2020
Υπουργεία
Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (μέσω καθαρισμού και εφαρμογής απολυμαντικών μέσων σε επιφάνειες) στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες και στους φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 28953_2020 356.12 KB