Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. οίκ. 36542/1007/2019
Φ.Ε.Κ.
/-- 19.8.2019
Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 36542_2019 431.03 KB