Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 63890/2020
Φ.Ε.Κ.
2486/Β` 22.6.2020
3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2486Β_2020 228.98 KB