Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Α.1054/2020
Φ.Ε.Κ.
950/Β` 21.3.2020
Υπουργεία
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. 1063/2020 (ΦΕΚ 1043/Β` 26.3.2020)    Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950 Α΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων

 

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 950Β_2020 215.11 KB