Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 18657/370/2020
Φ.Ε.Κ.
1863/Β` 15.5.2020
Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1863Β_2020 137.67 KB