Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. 1592/58/2017 (ΦΕΚ 157/Β/25.1.2017) Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο