Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 116452/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 3.11.2020
Διευκρινίσεις για τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 και 69919 02.11.2020 κοινές υπουργικές αποφάσεις Β’ 4829 και 4831
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 116452_2020 194.89 KB