Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 383/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 10.11.2020
Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 383_2020 710.96 KB