Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 7.11.2020
Υπουργεία
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 20764_2020 1.04 MB
1. ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
5. ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
6. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
7. ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
8. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
9. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19
10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ