Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. οικ. 19221/379/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 19.5.2020
Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 (Β΄1779) και λοιπών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 19221_2020 418.97 KB