Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις

Τροποποιήθηκε από:

  • Ν. 4663/2020, (ΦΕΚ 30/Α` 12.2.2020)    Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις
  • Ν. 4647/2019, (ΦΕΚ 204/Α` 16.12.2019)    Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
  • Ν. 4599/2019, (ΦΕΚ 40/Α` 4.3.2019)    Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις
  • Ν. 4568/2018, (ΦΕΚ 178/Α` 11.10.2018)    Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις
Λέξεις κλειδιά
ADR,
CNG,
LPG,
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 58Α_2018 2.57 MB
ΜΕΡΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Δ: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ε: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ