Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 10988/2020
Φ.Ε.Κ.
2872/Β` 15.7.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26-06-2020 υπουργικής απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2600), όπως ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2872Β_2020 214.22 KB