Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 4813/Β1/1070/2020
Φ.Ε.Κ.
3800/Β` 9.9.2020
1η Τροποποίηση απόφασης υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 (Β’ 1768) και τίτλο: Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3800Β_2020 139.76 KB