Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 5052/2020
Φ.Ε.Κ.
1018/Β` 24.3.2020
Υπουργεία
Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. 6639/2020 (ΦΕΚ 1635/Β` 30.4.2020)    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295)
  • Υ.Α. 5890/2020 (ΦΕΚ 1295/Β` 10.4.2020)    Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1018Β_2020 143.87 KB