Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/2020
Φ.Ε.Κ.
2371/Β` 16.6.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2371Β_2020 121.03 KB