Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36847/2020
Φ.Ε.Κ.
2282/Β` 14.6.2020
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2094) για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 30.6.2020
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2282Β_2020 113.29 KB