Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/28.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 2028) έως και τις 30.6.2020
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2284Β_2020 114.57 KB