Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B’ 2420)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2875Β_2020 117.19 KB

Η ισχύς της Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/2020    των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B’ 2420), όπως αυτή παρατάθηκε με την Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41734/2020    όμοια κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 2704) παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και τις 31.7.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.