Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56327/2020
Φ.Ε.Κ.
3921/Β` 14.9.2020
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6-6-2020 έως και 9-7-2020» (Β΄ 2111), έως και τις 30-9-2020
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3921Β_2020 107.03 KB