Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής

Αντικαταστάθηκε από:

  • Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020 (ΦΕΚ 4324/Β` 2.10.2020)    Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4134Β_2020 131.41 KB