Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Καταργήθηκε από:

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. 108674/15.10.2020    Διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450-11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4484

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67723/2020 (ΦΕΚ 4681/Β` 23.10.2020)    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484)
  • Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910/2020 (ΦΕΚ 4566/Β` 15.10.2020)    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4484Β_2020 1.51 MB