Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ. 23101/476/2020
Φ.Ε.Κ.
2275/Β` 14.6.2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β΄ 1779)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2275Β_2020 129.2 KB