Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 161 - 180, σε σύνολο 4948
Υ.Α. 77883/2020 (ΦΕΚ 3110/Β` 27.7.2020) 4η Τροποποίηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421/2020 (ΦΕΚ 3099/Β` 26.7.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/2020 (ΦΕΚ 3098/Β` 25.7.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797) έως και την 31.8.2020
Εγκ. Δ1β/ΓΠ οικ.47415/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Οδηγίες ετοιμότητας και διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια
Εγκ. Δ1γ/Γ.Π/οικ.47244/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Εγκύκλιος Προτυποποιημένων Εντύπων Ελέγχων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Εγκ. 30452/Δ9.1093/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας» (Β 3001) όπως ισχύει καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, στο πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2
Εγκ. Δ1γ/ΓΠ οικ 47265/2020 (ΦΕΚ /-- 24.7.2020) Συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19
Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α` 23.7.2020) Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/121/14353/2020 (ΦΕΚ /-- 23.7.2020) Γνωμοδότηση αριθ. 205/2019 του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Άδεια λόγω ασθένειας τέκνου
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46695/2020 (ΦΕΚ 3050/Β` 22.7.2020) Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3009)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/2020 (ΦΕΚ 3009/Β` 20.7.2020) Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 (ΦΕΚ 2998/Β` 20.7.2020) Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Υ.Α. 2222.1-1.2/41909/2020/2020 (ΦΕΚ 2984/Β` 20.7.2020) Έγκριση και αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα για τα Επίπεδα Θορύβου στα Πλοία, o οποίος υιοθετήθηκε την 30η Νοεμβρίου 2012 με την υπ’ αρ. MSC 337 (91) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850/2020 (ΦΕΚ 2948/Β` 17.7.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2798)
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45681/2020 (ΦΕΚ 2947/Β` 17.7.2020) Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 2.8.2020 (Β΄ 985)
Εγκ. 29262/948/2020 (ΦΕΚ /-- 16.7.2020) Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020, προκειμένου για εργαζόμενους και εργαζόμενες που βρίσκονταν σε νόμιμες άδειες όπως ασθενείας, μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας οι οποίες έληξαν κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
Εγκ. 2263.4-1/45983/2020 (ΦΕΚ /-- 16.7.2020) Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45235/2020 (ΦΕΚ 2876/Β` 15.7.2020) Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236/2020 (ΦΕΚ 2875/Β` 15.7.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B’ 2420)
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237/2020 (ΦΕΚ 2874/Β` 15.7.2020) Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15.7.2020 έως και 31.7.2020