Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 44/1987
Φ.Ε.Κ.
15/Α` 17.2.1987
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων

 

Τροποποιήθηκε από :

  • 578/Β/29.7.1991    «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων» → → → (καταργήθηκε η § 3.5 Πυρασφάλεια)
Λέξεις κλειδιά
LPG,
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 15Α_87 2.35 MB
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 §1.1: Κατηγορίες πετρελαιοειδών 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 §1.3: Στατικός ηλεκτρισμός