Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 10639/2020
Φ.Ε.Κ.
2795/Β` 11.7.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’2600), όπως ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2795Β_2020 124.83 KB