Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 1881/29.5.2020/2020
Φ.Ε.Κ.
2084/Β` 30.5.2020
Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. 10639/2020 (ΦΕΚ 2795/Β` 11.7.2020)    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’2600), όπως ισχύει
  • Υ.Α. 9800/2020 (ΦΕΚ 2600/Β` 27.6.2020)    Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
  • Υ.Α. 9418/2020 (ΦΕΚ 2498/Β` 23.6.2020)    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)
  • Υ.Α. 8958/2020 (ΦΕΚ 2370/Β` 16.6.2020)    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειο νομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στοπλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2084Β_2020 285.4 KB