Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υ.Α. 34897/Φ700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 10/2002 (ΦΕΚ 844/Β` 8.7.2002)