Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 5890/2020
Φ.Ε.Κ.
1295/Β` 10.4.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της αριθμ. 5052/24.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι (Β΄ 1018)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1295Β_2020 157.13 KB