Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 6640/2020
Φ.Ε.Κ.
1635/Β` 30.4.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1635Β_2020 140.76 KB