Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 8027/2020
Φ.Ε.Κ.
2080/Β` 30.5.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρεσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων» (Β’ 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2080Β_2020 126.88 KB