Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 8626/2020
Φ.Ε.Κ.
2248/Β` 11.6.2020
Υπουργεία
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2248Β_2020 113.7 KB