Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνθέτουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ.

Η κεντρική δομή του βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ παράλληλα λειτουργούν 3 περιφερειακά παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και στον Βόλο.

Η κεντρική δομή αποτελείται από τον Τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τον Τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Τομέα Αναλύσεων και Προσδιορισμών, τον Τομέα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και το Παρατηρητήριο.