Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 2261.4-4/39001/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 24.6.2020
Έλεγχος Πλοίων σε Θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος στο Πλαίσιο Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 39001_2020 1.95 MB
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Β. Δ.Σ. MARPOL
Β.3 Δ.Σ. ΜARPOL – Παράρτημα ΙΙΙ
Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ε. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.:3217.2/1/14.06.1990 Μόνιμη Εγκύκλιος Π.Θ.Π. 15η