Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταξύ των καταστατικών σκοπών του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως και υπηρεσιών εμπειρογνώμονα σε συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

Η τελική Έκθεση με τα πορίσματα της εμπειρογνωμοσύνης υποβάλλεται και στα δύο μέρη.