Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. 20.1/1923
Φ.Ε.Κ.
23/Α` 24.1.1923
Περί τροποποιήσεως του ν. 551 περί ευθύνης προς αποζημίωση των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 23Α_23 1.49 MB