Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. της 13.11/1927
Φ.Ε.Κ.
261/Α` 13.11.1927
Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις»

Κυρώθηκε από :

  • Ν. 3518/1928, (ΦΕΚ 80/Α/14.5.1928)    «Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Νομοθ. Διατάγματος «περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις»»

Επέκταση εφαρμογής :

  • Π.Δ. της 24.4/1928, (ΦΕΚ 82/Α/17.5.1928)    «Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του Ν.Δ της 13 Νοεμβρίου 1927 «περί κυρώσεως του Ν.Δ της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις» και εις τα εργοστάσια ζυθοποιίας, βυνοποιίας κ.λπ.»»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 261Α_27 109.44 KB