Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. της 23.9/1925
Φ.Ε.Κ.
291/Α` 7.10.1925
Περί κυρώσεως σχεδίου Διεθνούς Συμβάσεως περί ελαχίστου ορίου ηλικίας παραδοχής παίδων εν τη ναυτική εργασία
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 291Α_1925 1.68 MB