Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 3009/2/26α/1994
Φ.Ε.Κ.
513/Β` 4.7.1994
Υπουργεία
Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που απασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ αντικειμένων του Ν. 2168/1993

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Υποχρέωση τήρησης βιβλίων : (άρθ. 1)
  • Τρόπος τήρησης βιβλίων : (άρθ. 2)
  • Υποχρεώσεις κατασκευαστών –επισκευαστών κ.λπ : (άρθ. 3)
  • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 4)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 513Β_94 587.18 KB