Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 43374/2020
Φ.Ε.Κ.
1881/Β` 18.5.2020
Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1881Β_2020 151.32 KB
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Β. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Γ. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΧΕΔΡΑ
ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΧΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
Ζ. ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ