Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 43629/2787/2014
Φ.Ε.Κ.
2589/Β` 29.9.2014
Ορισμός Εκπαιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Τροποποιήθηκε από :

  • Υ.Α. Γ3/63118/10122/2014, (ΦΕΚ 3690/Β/31.12.2014)    «Τροποποίηση της 43629/2787/15.9.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2589/Β/29.9.2014) με θέμα: «Ορισμός Εκπαιδευτικού Φορέα Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων»»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 2589Β_2014 343.63 KB