Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 52526/6904/2007
Φ.Ε.Κ.
1900/Β` 14.9.2007
Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγησης πιστοποιητικού συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (επικίνδυνο εμπόρευμα, επιχείρηση, επιτροπή εξέτασης ΣΑΜΕΕ, σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων - ΣΑΜΕΕ, πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΜΕΕ, εκπαιδευτικοί φορείς) : (αρθ. 1)
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΜΕΕ : (αρθ. 2)
 • Εκπαιδευτικοί φορείς : (αρθ. 3)
 • Πρόγραμμα κατάρτισης : (άρθ. 4)
 • Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών φορέων : (άρθ. 5)
 • Συγκρότηση και έργο επιτροπής εξετάσεων : (άρθ. 6)
 • Εξετάσεις αρχικής χορήγησης : (άρθ. 7)
 • Εξετάσεις ανανέωσης : (άρθ. 8)
 • Επέκταση πιστοποιητικού : (άρθ. 9)
 • Διαδικασία εξετάσεων : (άρθ. 10)
 • Βαθμολόγηση γραπτών : (άρθ. 11)
 • Εποπτεία και έλεγχος : (άρθ. 12)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Φ. 102.2/24244/3076/2008, (ΦΕΚ 1947/Β/22.9.2008)    «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 64834/5491/2000 (1350/Β) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και της υπ αριθμ. 52526/6904/2007 (1900/Β) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης περί των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1900Β_07 347.48 KB