Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. οικ.Γ9/90470/3924/2019
Φ.Ε.Κ.
4948/Β` 31.12.2019
Κανονιστικό πλαίσιο για την έγκριση φορέων ελέγχου που διενεργούν αξιολόγηση της συμμόρφωσης, έγκριση σχεδιασμού, περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάμεσες επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους, κατά περίπτωση, σε μεταφερόμενα δοχεία πίεσης, σε δοχεία αερολυτών, σε μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου), σε φύσιγγες κυψελών καυσίμων, σε φορητές δεξαμενές και σε UN εμπορευματοκιβώτια πολλαπλών στοιχείων μεταφοράς αερίων (MEGCs), σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 4948Β_2019 158.47 KB