Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 21 - 40, σε σύνολο 4634
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 (ΦΕΚ 2033/Β` 29.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Εγκ. Γ.Π. Δ11/οικ.: 20799/711/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων που λειτουργούν βάσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β΄)
Εγκ. Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ
Εγκ. 65533/Ε3/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Εγκ. 349318/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Λειτουργία Υπηρεσιών και προσδιορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που παρίστανται στις Υπηρεσίες, στο πλαίσιο επανόδου στην κανονικότητα και αποκατάστασης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Εγκ. 162/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) (Αριθ. Πρωτ.: 33164/29.5.2020) Επαναλειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Υ.Α. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576/2020 (ΦΕΚ 2029/Β` 28.5.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32909/2020 (ΦΕΚ 2028/Β` 28.5.2020) Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 63314/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 2026/Β` 27.5.2020) Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους
Εγκ. Δ1/ ΓΠοικ.32965/2020 (ΦΕΚ /-- 27.5.2020) Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
Εγκ. οικ. 20477/604/2020 (ΦΕΚ /-- 27.5.2020) Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών - Οδηγίες για την εφαρμογη της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργαςίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β’ 1778) «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55).»
Διορθ. Σφ. 2020 (ΦΕΚ 102/Α` 25.5.2020) Στο π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α’ 50), στο άρθρο 2 παράγραφος 3, ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙΙ
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32011/2020 (ΦΕΚ 1994/Β` 24.5.2020) Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00
Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α` 24.5.2020) Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/2020 (ΦΕΚ 1988/Β` 23.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008/2020 (ΦΕΚ 1987/Β` 23.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31972/2020 (ΦΕΚ 1982/Β` 22.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 23.5.2020 έως και την 1.6.2020
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31689/2020 (ΦΕΚ 1972/Β` 21.5.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 7.6.2020
Υ.Α. 60720/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 1971/Β` 21.5.2020) Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους