Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4061 - 4080, σε σύνολο 4272
Ν.4316 /1963 ( ΦΕΚ 87/Α` 11.6.1963)
Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί εγγράφων ταυτότητος ναυτικών»
Ν.4317 /1963 ( ΦΕΚ 87/Α` 11.6.1963)
Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί πτυχίων μαγείρων των πλοίων»
Β.Δ.328 /1963 ( ΦΕΚ 85/Α` 11.6.1963)
Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου των προβλεπομένων υπό των από 13/19.2.1936 και 19/26.3.1938 Β.Δ/των
Β.Δ.277 /1963 ( ΦΕΚ 65/Α` 22.5.1963)
Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών
Β.Δ.330 /1962 ( ΦΕΚ 89/Α` 11.6.1963)
Περί εγκρίσεως κανονισμού «περί μεταφοράς επικίνδυνων υλών δια πλοίων»
Ν.Δ.4258 /1962 ( ΦΕΚ 183/Α` 12.11.1962)
Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση» και περί άλλων τινών διατάξεων αφορωσών εις την μεταφοράν μεταναστών
Ν.Δ.4256 /1962 ( ΦΕΚ 168/Α` 19.10.1962)
Περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων
Υ.Α.10330 /1961 ( ΦΕΚ 466/Β` 31.12.1961)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της παρ. 2 του άρθρου 65 του Υγ. Κανονισμού «Περί κουρείων –κομμωτηρίων»
Ν.Δ.4205 /1961 ( ΦΕΚ 174/Α` 19.9.1961)
Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως «περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως»
Ν.Δ.4204 /1961 ( ΦΕΚ 174/Α` 19.9.1961)
Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως «περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος»
Ν.Δ.4221 /1961 ( ΦΕΚ 173/Α` 19.9.1961)
Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας»
Ν.Δ.4215 /1961 ( ΦΕΚ 170/Α` 19.9.1961)
Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 90 διεθνούς Συμβάσεως «περί νυκτερινής εργασίας των παιδίων εν τη βιομηχανία»
Εγκ.158 /1961 ( ΦΕΚ 0/-- 12.8.1961)
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 473 β.δ/τος, περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου
Β.Δ.473 /1961 ( ΦΕΚ 119/Α` 26.7.1961)
Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου
Αποφ.1849 /1961 ( ΦΕΚ 58/Β` 21.2.1961)
Περί των όρων ους δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιάλωσης αυτών
Β.Δ.868 /1960 ( ΦΕΚ 216/Α` 30.12.1960)
Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας
Ν.Δ.4111 /1960 ( ΦΕΚ 163/Α` 9.10.1960)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημόσιας Υγείας
Ν.4104 /1960 ( ΦΕΚ 147/Α` 20.9.1960)
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων
Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
Β.Δ.349 /1960 ( ΦΕΚ 76/Α` 9.6.1960)
Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από 11.11.58 β.δ/τος «περί τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 β.δτος «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλ/κών εγκαταστάσεων Δ