Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 141 - 160, σε σύνολο 4733
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/2020 (ΦΕΚ /-- 18.5.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30621/2020 (ΦΕΚ 1871/Β` 17.5.2020) Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 25.5.2020 και ώρα 06:00
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.30620/2020 (ΦΕΚ 1870/Β` 17.5.2020) Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 25.5.2020 και ώρα 06:00
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/2020 (ΦΕΚ 1869/Β` 17.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/2020 (ΦΕΚ 1868/Β` 17.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/2020 (ΦΕΚ 1867/Β` 16.5.2020) Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
Υ.Α. οικ. 18656/369/2020 (ΦΕΚ 1865/Β` 16.5.2020) Επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
Υ.Α. οικ. 18657/370/2020 (ΦΕΚ 1863/Β` 15.5.2020) Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603/2020 (ΦΕΚ 1861/Β` 15.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341/2020 (ΦΕΚ 1860/Β` 15.5.2020) Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Α.1114/2020 (ΦΕΚ 1858/Β` 15.5.2020) Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84)
Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020 (ΦΕΚ 1856/Β` 15.5.2020) Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19
Εγκ. οικ. Α 97933/1493/2020 (ΦΕΚ /-- 15.5.2020) Χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/2020 (ΦΕΚ /Β` 15.5.2020) Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020
Εγκ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 30637/2020 (ΦΕΚ /-- 15.5.2020) Μέτρα προφύλαξης κατά τη διαδικασία εκκένωσης βόθρων και μεταφοράς βοθρολυμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
Εγκ. Δ9.18547/536/2020 (ΦΕΚ /-- 15.5.2020) Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (Β΄ 3001) όπως ισχύει, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2
Εγκ. Δ1α/Γ.Π. οικ.30590/2020 (ΦΕΚ /-- 15.5.2020) Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30343/2020 (ΦΕΚ 1850/Β` 14.5.2020) Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 (Β’ 1127) έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12.00
Εγκ. 56108/Ε3/2020 (ΦΕΚ /-- 14.5.2020) Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 (ΦΕΚ 1843/Β` 13.5.2020) Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/446112-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520)