Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κυρωτικός Νόμος
Ν.Δ. 30.10./1935
Φ.Ε.Κ.
508/Α` 30.5.1936
Δ.Σ.Ε.: 19
Έτος Ψήφισης: 1925
Α/Α Συνεδρίασης: 7
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
∆ιεθνής Σύμβαση Εργασίας-19 176.96 KB