Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
15/04/2020

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε συμμετέχει στο Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης Με Πιστοποίηση Για Επιστήμονες Πληττόμενους από τον Covid-19 που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι επιστήμονες που θα επιλέξουν το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σε ενότητες που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και στην αποτελεσματικότερη χρήση Η/Υ. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται μέσα από την πλατφόρμα https://elearning.yeka.gr.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν 600€ και κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιστοποίηση στις ψηφιακές δεξιότητες.

 • Αίτηση Συμμετοχής / Δικαιολογητικά

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους (Επιλέγεται ΜΟΝΟ ένας από τους δύο):

Διαδικασία Α: Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τους κωδικούς taxisnet στο https://elearning.yeka.gr. Ο συμμετέχων επιλέγει ένα από τα δέκα αντικείμενα τηλεκατάρτισης. Η προθεσμία αυτής της ενέργειας είναι από την Πέμπτη 9/4/20 έως την Τετάρτη 22/4/20 και ώρα 23:59.

Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μοναδικό κωδικό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο πρέπει να αποθηκεύσει. Στη συνέχεια αποστέλλει στο voucher@elinyae.gr το προτυποποιημένο κείμενο (βλέπε σχετικά έγγραφα παρακάτω). όχι επισυναπτόμενο αλλά ενσωματωμένο στο κείμενο του email και επισυναπτόμενο τoν ΚΑΥΑΣ που έχει αποθηκεύσει σε αρχείο pdf. Σημειώστε ότι δε μπορεί να υποβληθεί δεύτερη φορά εκδήλωση ενδιαφέροντος στο επίσημο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Διαδικασία Β: Συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στη συνέχεια επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπου θα απαιτούνται:

 • Συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση (βλέπε στα σχετικά έγγραφα παρακάτω). Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά υπογραφή.
 • Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, προς επιβεβαίωση εάν εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος (Προσωποποιημένη Πληροφόρηση/Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης)..
 • Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού, η Τράπεζα και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα. Ο συμμετέχων πρέπει να φαίνεται πρώτος δικαιούχος  του λογαριασμού.
 •  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε αρχεία μορφής .pdf, .doc, .jpg/jpeg ή ως φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο στην οποία όμως πρέπει να απεικονίζονται καθαρά τα πληροφοριακά στοιχεία.

 

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων προς το ΕΛΙΝΥΑΕ με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης άρχεται το αργότερο την 25η/4/2020 με την υποχρεωτική διαβίβαση των κωδικών πρόσβασης στο Ο.Σ.Τ.Κ. από πλευράς παρόχου κατάρτισης προς τους ωφελούμενους, των οποίων οι επιταγές κατάρτισης έχουν ενεργοποιηθεί και ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την 31η/5/2020. Η τηλεκατάρτιση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ασύγχρονη μέθοδο, δηλαδή θα μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, σε ώρα και τόπο της απολύτου επιλογής του ωφελούμενου.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των επανεξετάσεων πιστοποίησης, θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και το αργότερο έως τις 20/6/2020. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός τριών (3) ημερών από την προηγούμενη εξέταση.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 25/4/2020.

 • Επιλέξιμοι κλάδοι και επαγγέλματα
 1. Ερευνητές.
 2. Εκπαιδευτικοί.
 3. Μηχανικοί και αρχιτέκτονες.
 4. Οικονομολόγοι και Λογιστές.
 5. Δικηγόροι (ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι με έμμισθη εντολή).
 6. Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων ψυχιάτρων, οδοντιάτρων, και λοιπού ιατρικού προσωπικού).

Διαβάστε την αναλυτική λίστα με τους KAΔ Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών στα σχετικά κείμενα παρακάτω και ελέγξτε εάν περιλαμβάνεται και ο δικός σας.

 • Διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι εκατό (100) ώρες και διεξάγεται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας). Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τι ώρες διεξαγωγής χωρίς περιορισμό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας).

 • Εκπαιδευτικό επίδομα

Το voucher των 600€ για τους συμμετέχοντες επιστήμονες είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και δεν περιλαμβάνει παρακρατήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις.

 • Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης
 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Διαβάστε αναλυτικότερα το κάθε αντικείμενο τηλεκατάρτισης στα σχετικά κείμενα παρακάτω.

 • Πιστοποίηση

Παρέχεται η δυνατότητα αναγνωρισμένης πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 • Πώς κάνετε εγγραφή /Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Email επικοινωνίας: voucher@elinyae.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Αθήνα: 210 8200136 / 210 8200111

Θεσσαλονίκη: 2310 501050

Ιωάννινα: 26510 83290

Βόλος: 24210 91670