Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Β.Δ. της 15-10/1922
Φ.Ε.Κ.
208/Α` 21.10.1922
Υπουργεία
Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως

Καταργήθηκε από :

  • Ν. 1682/87 (14/Α/16.2.87)    «Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» → → → (με το άρθ. 22 §3)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 208Α_22 163.68 KB