Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Β.Δ. της 8.12/1923
Φ.Ε.Κ.
373/Α` 21.12.1923
Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2868/1922 και του από 19 Νοεμβρίου 1923 τροποποιούντος και συμπληρούντος αυτόν Ν. Διατάγματος
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 373Α_1923 1.39 MB