Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. Δ9.18547/536/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 15.5.2020
Όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (Β΄ 3001) όπως ισχύει, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 18547_2020 921.93 KB